Ett besök hos oss är både spännande och intressant. Dessutom ger det en tankeväckare och underlag för diskussion, inte bara i samhället i stort, utan också på undervisningsnivå.
Föreläsning med publik
Roger Bodin berättar om emigrationen för ett glatt gäng från Halland.

Boka in ett besök och få en resa berättad från tiden då svenskarna utvandrade. Vilka paralleller finns till dagens samhälle och vilka reflektioner kan göras utifrån denna nyvunna historiska kunskap. Ett grupp- eller studiebesök är en utmärkt start för vidare djupdykning i ämnet, såväl i skolan som på företag eller för den intresserade individen.

Gruppbesök

Föreningar och andra grupper kan boka besök med föredrag om svensk utvandring i dåtid och svensk invandring i nutid samt visning av utställningarna. Entré med föredrag kostar 80 kr per person. Räkna med att besöket tar ungefär 1,5 timma. Maximalt antal gäster är 80 stycken. Innan ert besök kan ni beställa kaffe och fralla.

Vi tar emot förbokade grupper även på kvällar och helger. Ring oss för att diskutera era önskemål och för att boka besök. Kostnad 120:- per person.

Ett bokat gruppbesök betalar alltid för minst 15 personer!

Skolbesök

Grund- och gymnasieskolor med elever upp till 20 år kan boka in kostnadsfria besök med föredrag. För elever över 20 år (även elever från SFI och Folkhögskolor) kostar besöket 35 kronor per elev. Vi pratar om orsaker till den historiska svenska utvandringen och binder samman det med den nutida svenska invandringen. Visning av våra utställningar ingår självfallet i besöket. Ring oss för att boka dag och tid.

föredrag
Prislistax